Köp- och leveransvillkor

Har Du frågor angående köp- och leveransvillkor kontakta oss på info.undervalnotstradet @ gmail.com

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när UNDER VALNÖTSTRÄDET bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas normalt till kunden inom 24 timmar från att beställning mottagits av UNDER VALNÖTSTRÄDET. Om leveranstiden ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Kunden har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till det att varan är skickad. UNDER VALNÖTSTRÄDET har ägande och återtaganderätt av samtliga varor tills dess att fullständig betalning är erlagd av kund. För att handla hos UNDER VALNÖTSTRÄDET måste Du som kund vara 18 år och UNDER VALNÖTSTRÄDET måste kunna fastställa Din bostadsadress.

2. Pris

Priserna i butiken är inklusive 25 % moms. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som UNDER VALNÖTSTRÄDET ej råder över. Till exempel; ändrade råvarupriser, valutaförändringar, ändrad moms, ändrad tull eller ändrade övriga skatter. Inga expeditionsavgifter tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att häva köpet.

3. Frakt

En fraktkostnad på 69 kr tillkommer inom Sverige.

4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

UNDER VALNÖTSTRÄDET använder KLARNA för sin betalningsfunktion.

5. Leveranser

Varor som finns i lager skickas från UNDER VALNÖTSTRÄDET inom en till tre dagar efter beställning.
Vi reserverar oss för att samtliga lagervaror blir slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan. Kunden upplyses då om ny beräknad leveranstid. Kunden har alltid rätt att häva köpet utan kostnad om inte varan finns i lager.

6. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. T.ex. att en leverantör eller speditör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger sig UNDER VALNÖTSTRÄDET ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.

7. Transportrisken

UNDER VALNÖTSTRÄDET ansvarar för transport till dig som kund. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadade varor

När Du får dina varor är det viktigt att Du omgående kontrollerar så att varorna inte är skadade. Är varan skadad eller felaktig måste Du kontakta oss så snart som möjligt via e-post info.undervalnotstradet @ gmail.com

9. Ångerrätt

I enlighet med Distansavtalslagen har Du rätt att, inom 14 dagar efter att ditt paket har kommit till leveransadressen, ångra ditt köp och meddela detta till UNDER VALNÖTSTRÄDET. Skicka tillbaka varan i dess originalförpackning och bifoga fakturan/följesedeln som Du fått i paketet. Du betalar frakten för returen tillbaka till UNDER VALNÖTSTRÄDET.

10. Reklamationer

Konsumentköplagen gäller när du handlar av UNDER VALNÖTSTRÄDET. En vara kan reklameras om den har fabrikationsfel eller på annat sätt är defekt.
Om du hittar en defekt på den beställda varan:
1) Kontakta UNDER VALNÖTSTRÄDET omgående. Vi betalar kostnader för ev. returporto till UNDER VALNÖTSTRÄDET.
2) När reklamationen godkänts av UNDER VALNÖTSTRÄDET, skickar vi en ny vara utan kostnad, annars får du pengarna tillbaka.
Vid en eventuell tvist följer UNDER VALNÖTSTRÄDET alltid ARN:s rekommendationer.

11. Återbetalningar

Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller på det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker snarast möjligt från att UNDER VALNÖTSTRÄDET har mottagit och godkänt din retur. Dock alltid inom 30 dagar.

12. Reservationer

UNDER VALNÖTSTRÄDET reserverar sig för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeure nedan.

13. Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall UNDER VALNÖTSTRÄDET på info.undervalnotstradet @ gmail.com. Vi försäkrar att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

14. Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen m.m.

http://www.konsumentverket.se/

http://www.arn.se/